روش پرداخت "تعهد پرداخت بانک"

رای دهی:  / 3
ضعیفعالی 

روش پرداخت "تعهد پرداخت بانک"

BPO: Bank Payment Obligation

 

 

ضرورت:

با توجه به فرایندهای پیچیده روش اعتبار اسنادی و عدم اطمینان طرفین بازرگانی از روش های پیش پرداخت و حساب باز، نهادهای متولی بازرگانی بین المللی ، به فکر ایجاد یک روشهای ساده و مطمئن پرداخت افتادند . آنها با توجه به گستره وسیع شبکه سوئیفت در اقصی نقاط دنیا و حضور بیش از 10 هزار موسسه مالی در این شبکه، امکان بکارگیری این روش ساده را با استفاده از این شبکه تحت بررسی قرار دادند. آنها با درک صحیح از توسعه فناوری اطلاعات و نقش آن در بازرگانی خارجی، در صدد بر آمده تا با بهره گیری از امکانات و امنیت شبکه سوئیفت، روش جدید در بازرگانی بین لملل ابداع کنند.

 

 

تاریخچه:

در سپتامبر 2011 اتاق بازرگانی بین المللی و شبکه سوئیفت در تورنتو کانادا یادداشت تفاهی را جهت بکارگیری روش سریع و مطمئن در بازرگانی بین الملل را امضا نمودند. هدف مشترک دو نهاد ذکر شده در ایجاد روش مذکور چنین عنوان گردید:روشی قانونمند، مبتنی بر تبادلات سیستمهای فناوری اطلاعات و بهره گیری از استانداردهای مشخص پیام ها.

در پیدایش این روش 19 بانک از جمله 7 بانک تراز اول دنیا همکاری کردند.در مارس 2012 اتاق بازرگانی بین الملل به طور جدی روشی را که سوئیفت از آن تحت عنوان TSU استفاده نمود در قالب روش سیستماتیک بررسی کرد و اولین پیش نویس مقررات مربوط را تحت عنوان " مقررات متحدالشکل تعهد پرداخت بانک" تهیه و به گروه مشاوران مربوطه جهت بررسی واگذار گردید.

 

 

معرفی TSU

"سرویس خدمات تجاری شبکه سوئیفت" یا TSU را می توان در تنظیم مراودات غیرپیچیده مالی و بازرگانی استفاده نمود که خریداران و فروشندگان، سفارش خرید و فروش خود را در قالب استاندارد تنظیم نموده وبه بانک های مرتبط خود ارائه نموده وسپس اطلاعات مزبور وارد پایگاه داده های سوئیفت می شود و سپس اطلاعات طرفین تطبیق داده میشود و طرفین انجام فرایندهای مرتبط با خود را تایید می نماید. بانک فروشنده در روند خرید، اطلاعات حمل کالا و همچنین اطلاعات مندرج در فاکتور را وارد پایگاه داده نموده و ابزاری مهیا می کند تا بانک مربوطه بتواند فرایند خرید را دنبال نماید و خریدار پس از اطمینان از ارسال کالای مورد درخواست تعهدات خود را در مورد واریز وجه مربوطه اجرایی کند.

 

 

 

چارچوب روش BPO

روش BPO، چارچوبی را جهت بهره گیری از فرایندهای اعتبار اسنادی مد نظر دارد که بسیار پویاتر و سریع تر از روش اعتبارات اسنادی بکار گرفته خواهد شد و به بانکها نقشی فعال در عرصه زنجیره تامین کالا خواهد داد. همانطور که در تصویر زیر مشخص است، روش BPO  روش بین دو روش حساب باز و اعتبارات اسنادی است و از مزایای هر دو روش برخوردار است.

 

روش تعهد پرداخت بانکی روشی است که طی آن بانکی تعهد برگشت ناپذیر خود را به بانک دیگری می دهد که این بانک بایستی وجه مشخص را بعد از یک واقعه معین به فروشنده پرداخت نماید. پرداخت پس از این واقعه معین یا مشخص شده  و بعد از تطبیق داده در سیستم سوئیفت و پرتال TSU صورت خواهد پذیرفت.

از مهمترین مشخصات این روش استفاده از استاندارد ISO 20022  در ارتباطات پیامی است. با استفاده از استاندارد مزبور، اطلاعات خرید و فروش انجام گرفته به سرعت ثبت شده و بانک ها از روند انجام کارها مطلع خواهند شد. بدین ترتیب و با ثبت سریع اطلاعات مربوطه، بانک های ذیربط در صورت تمایل می توانند تسهیلات مالی قبل از حمل را بر طبق اطلاعات سفارش خرید تخصیص دهند و یا بر طبق فاکتور تایید شده فروشنده و ثبت آن در پایگاه TSU  نسبت به تخصیص تسهیلات بعد از حمل اقدام نمایند.

نکته بسیار مهمی که این سیستم را از سوئیفت متمایز می کند اینست که سیستم مزبور را می توان در اختیار بازرگانان مربوطه نیز قرار داد و آنها در جریان پیشرفت فرایند قرار می گیرند.

 

 

 

 

 

 

گامهای   اجرای BPO

به طور خلاصه کلیه روندهای انجام این روش مبتنی بر ثبت اطلاعات بصورت الکترونیکی و جایگزینی این اطلاعات با اسناد بازرگانی می باشد. در فرایندهای موجود بازرگانی کلیه فرایندها بر طبق اسناد فیزیکی صورت می پذیرد و احراز انجام کلیه اقدامات و فرایندها از طریق ثبت اطلاعات در اسناد، صدور، تایید و نهایتا ارائه اسناد انجام می شوند.اما در روش BPO بررسی صحت عملیات فرایند کار از حالت بررسی فیزیکی اسناد به تطبیق اطلاعات در پایگاه داده تغییر خواهد یافت.

1-      قرارداد فروش بین خریدار و فروشنده منعقد و پروفرما صادر می گردد. خریدار سفارش خرید را برای فروشنده ارسال می کند.

2-      خریدار حداقل دیتای سفارش خرید و  شرایط تعهد پرداخت را خطاب به بانک خود  در TSU  ثبت می نماید.

3-      فروشنده بعد از اطلاع از ثبت تعهد پرداخت، سفارش خرید و شرایط تعهد پرداخت را خطاب به بانک خود، تایید می نماید.

4-      فروشنده کالا را به مقصد خریدار ارسال می نماید.

5-      فروشنده دیتای حمل و فاکتور را جهت اطلاع بانک خود در سیستم TSU ثبت می نماید.

6-      خریدار گزارش مطابقت دیتای حمل و فاکتور را  از بانک خوددریافت می نماید و بررسی می نماید.

7-       بانک فروشنده تایید مطابقت دیتاها را به فروشنده اعلام می نماید.

8-      فروشنده مستقیما اسناد حمل را برای خریدار ارسال می نماید و وی می تواند کالا را دریافت نماید.

9-      در تاریخ پرداخت مقرر، بانک خریدار، حساب خریدار را بدهکار و بانک فروشنده را بستانکار می نماید و بانک فروشنده نیز حساب فروشنده را بستانکار می نماید.

 

 

 

 

منابع:

·         روشهای خرید و پرداخت، پیمان رضایی، دکتر رحیم محترم

 

·         http://www.iccwbo.org

مترجم یا نویسنده
محمدرضا دانافرد
کارشناس نرم افزارهای سازمانی