علایم حیاتی یک شعبه پخش چیست؟

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

این مطلب برگفته از ارائه آقای قدس در کارگاه وظایف مدیران شعب پخش می باشد


با الهام از علایم حیاتی بشر، می توان علایم حیاتی شعبه پخش را به ترتیب زیر شبیه سازی کرد :

کار اصلی یک رئیس شعبه این است که هر روز این آمار را بررسی نماید و در صورت انحراف علایم، ریشه یابی کرده و اقدام مناسب را انجام دهد، هیچ موضوع حاشیه ایی از خرابی ماشین حمل گرفته تا نداشتن پول برای پرداخت حقوق ، نباید مانع انجام این کار مهم مهم مهم شود. 

 

 

منبع: 

ERP4YOU.IR

مترجم یا نویسنده
محمدرضا دانافرد
کارشناس نرم افزارهای سازمانی

اسپانسر

فروشگاه اینترنتی سوغات آقاجو