شاخص های کلیدی عملکرد - سنجش میزان وفاداری مشتریان

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

نویسنده: حسین عبدی

1.     تعداد سودها، منافع و مزایایی که علاوه بر محصول یا خدمت اصلی تحویل مشتری می گردد مانند ایجاد پارکینگ برای یک فروشگاه بزرگ

2.     میزان آموزش هر کارمند برای برآورده نمودن نیازها و فراهم آوردن آسایش و راحتی مشتریان حین خرید و استفاده از خدمات شرکت

3.     نسبت برآورده شدن انتظارات مشتری

4.     درجه و سطح ارائه پیشنهادهایی برای اختصاصی سازی محصول یعنی کالا و خدمات برای مشتریان

5.     روش ها و راه های مورد استفاده در سیستم های ارتباطات مشتری با سازمان. مشتریان باید دسته بندی شده و برای هر دسته سیستم ارتباطی خاص آن را ایجاد نمود. به عنوان مثال وب سایت اینترنتی برای کسانی که هنوز از خدمات شرکت استفاده نکرده و یا کالاهای تولیدی سازمان را خریداری نکرده اند می تواند مناسب باشد و سیستم ای میل، فکس یا تلفن برای مشتریان کنونی شرکت، مناسب تر می باشد.

6.     صحت، تطابق و درستی موارد رسیدگی و جلب اعتماد دوباره مشتریان شاکی

7.     افزایش زیاد و سریع در نرخ بازگشت سرمایه

8.     کاهش شکایات

9.     کاهش ریزش مشتریان

10. تعداد نرم افزارها برای پایش و تحلیل پیگیری های بعدی ارتباطات مشتریان با سازمان

11. تعداد طرح ها و تدابیر برای مشتریان وفادار مانند تخفیف برای خرید قبلی یا کارت مخصوص مشتریان وفادار و غیره

12. نرخ رشد مشتریان بسیار پرسود

<span ";="" color:="" rgb(54,="" 95,="" "="">

13. تعداد تاکتیک هایی که برای ارتقاء وفاداری مشتریان برنامه ریزی و اجرا شده اند

مرجع:

 

http://persian-manager.blogfa.com

اسپانسر

فروشگاه اینترنتی سوغات آقاجو