تجربه هاي موفق در مديريت عملكرد زنجيره سرويس

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

يك ضرب المثل قديمي مي گويد: كاري انجام خواهد شد كه قابل اندازه گيري باشد. سازمانهاي خدمات پس از فروش از اين قاعده مستثني نيستند.بدون استراتژي و فرايندي  جهت رديابي و اندازه گيري موفقيت عمليات سرويس، بهبودعملكرد و  ارزش آفريني براي ذينفعان دشوار خواهد بود.با  آگاهي از اين موضوع، سازمانهاي خدمات مشتريان به اين نظريه روي آورده اند كه در صورت داشتن يك راهبرد هدفمند جهت اندازه گيري، نظارت و بهبود عملكرد خدمات، مي توانند  مركز سرويس در سازمان خود  را به يك مركز سود تبديل نمايند.

 

در اين مقاله ضمن پرداختن به اهميت خدمات پس از فروش در موفقيت يك كسب و كار، به مفهوم مديريت عملكرد سرويس و چالشهاي تحقق آن پرداخته خواهد  شد. در خاتمه تجارب موفق شركتها برتر در  مديريت عملكرد سرويس تشريح خواهد شد.

 

ادامه...

مترجم یا نویسنده
محمدرضا دانافرد
کارشناس نرم افزارهای سازمانی

اسپانسر

فروشگاه اینترنتی سوغات آقاجو