قابلیت‌ها و ویژگی‌های نرم افزار CRM از دیدگاه گارتنر

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

همانطور که  در مطلب معیارهای تحلیلگران گارتنر برای ارزیابی ارائه کنندگان نرم افزارCRM  اشاره شد، ویژگی‌ها و قابلیت‌های محصولات و خدمات،  یکی از معیارهای فرعی ارزیابی تواناییِ اجرای شرکت‌های ارائه‌دهنده نرم افزار از دید تحلیل‌گران گارتنر است. در ادامه به ویژگی‌ها و قابلیت‌هایی که یک نرم افزار CRM  باید داشته باشد، خواهیم پرداخت:


گارتنر، نرم افزارهای CRM   را براساس فرایندهای  اصلی کسب و کار CRM،  به سه گروه تقسیم‌بندی کرده و ارائه کنندگان CRM را برحسب  اینکه محصولاتشان در کدام گروه قرار می‌گیرند، به صورت مجزا ارزیابی می کند. این گروه‌ها عبارتند از:

·         اتوماسیون فروش

·         اتوماسیون بازاریابی

·         اتوماسیون خدمات مشتریان

البته باید گفت محصولات برخی شرکت‌ها مانند SAP در هر سه گروه قرار می‌گیرند.
در جدول زیر، ویژگی‌های نرم‌افزاری که از نظر تحلیل‌گران گارتنر وجود آنها در یک نرم افزار
CRM  ضروری‌ است را به تفکیک گروه محصولی مشاهده می‌کنید:

هچنین از نگاه گارتنر، یک نرم افزار CRM علاوه بر ویژگی‌های کارکردی فوق، باید ویژگی‌های زیر را نیز داشته باشند:

 

:منبع

http://www.systemgroup.net/

مترجم یا نویسنده
محمدرضا دانافرد
کارشناس نرم افزارهای سازمانی

ویدئو کلیپ نرم افزار CRM

ویدئو کلیپ نرم افزار خدمات مشتری

ویدئو کلیپ نرم افزار خدمات پس از فروش

اسپانسر

فروشگاه اینترنتی سوغات آقاجو