چند درصد از امکانات مایکروسافت "سی آر ام" در ایران استفاده میشود؟

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

"مطلب زیر بر  اساس تجارب شرکت کلود  افزا در پروژهای پیاده سازی CRM  استنتاج شده است".

نزدیک به یک دهه از ورود مایکروسافت سی آر ام به ایران و بکارگیری آن توسط شرکت های ایرانی می گذرد.

شرکت های بسیاری از این نرم افزار استفاده کرده اند و می توان سیر تکامل و بلوغ آنها را بعد از گذشت اینهمه سال دید ولی دیده شده شرکت ها موفق به استفاده بهینه از امکانات مایکروسافت سی آر ام نبوده اند.

همیشه این سوال مطرح میشود که این شرکت ها بعد از گذشت چند سال، چقدر توانسته اند مایکروسافت سی آر ام را پیاده سازی کنند؟ و از امکانات مایکروسافت سی آر ام بخوبی استفاده کنند؟ یک روش ارزیابی برای اندازه گیری میزان پیاده سازی مایکروسافت سی آر ام – بر اساس best practices – معرفی می گردد:

یک آماری از این شرکت ها تهیه شده است که در صنایعی مانند ساخت و تولید، الکترونیک، نرم افزار، ساختمان بین ۷ تا ۳ سال سابقه راه‌اندازی CRM را دارند.

نتایج بدست آمده آماری بصورت زیر دیده شد:

 

هیچ کدام از شرکت‌ها بعد از گذشت سال‌ها، هنوز یک سوم امکانات Microsoft CRM را نتوانسته‌اند پیاده‌سازی کنند!!!
چکار باید کرد؟

چرا CRM انتخاب میشود و چگونه باید پیاده سازی کرد؟برای بازار یابی ,فروش و خدمات چه باید کرد؟ چگونه از CRM جهت مدیریت صحیح و روابط با مشتریان بهره جست؟

برای استفاده بهینه از نرم افزار مایکروسافت سی آر ام ,بایستی این نرم افزار را بخوبی شناخت و از امکانات آن شناخت حاصل کرد و باید دید نیازمندی های شرکت چیست و چگونه می توان از امکانات CRM استفاده کرد.

 

ارسال ایمیل , ارسال SMS,FAX و ده ها امکان دیگر این نرم افزار و نحوه کار با انها با توجه به نیازمندی شرکت ها را بایستی فرا گرفت.

منبع:

http://cloudafzar.com

مترجم یا نویسنده

ویدئو کلیپ نرم افزار CRM

ویدئو کلیپ نرم افزار خدمات مشتری

ویدئو کلیپ نرم افزار خدمات پس از فروش

اسپانسر

فروشگاه اینترنتی سوغات آقاجو