شکست CRM: شش دلیل اصلی برای شکست برنامه های CRM

رای دهی:  / 1
ضعیفعالی 

برنامه های CRM معمولا ناموفق هستند زیرا  شرکتها  نسبت به خرید CRM اقدام می نمایند بدون اینکه  برای تغییرات عملیاتی و استراتژیک مورد نیاز، برنامه ریزی کاملی انجام دهند. سازمانها فکر می کنند که تکنولوژِی همه کارها را انجام خواهد داد، در حالیکه تکنولوژی فقط یک ابزار است. اگر شما بدانید چه کاری می توانید با  یک ابزار انجام دهید، دست آوردهای بزرگی خواهید داشت، در غیر این صورت تنها پول خود را خرج کرده اید.

سایر دلایل شکست CRM  عبارتند از:

فقدان مدیریت تغییر:

شرکتها برای مدیریت تغییر برنامه ریزی نمی کنند. تغییر در رفتار کاربران جهت فراگیری و کار با ابزار های جدید بخشی از این تغییرات است.

 

فقدان حمایت مدیران ارشد:

گاهی CRM  فراتر از مدیران میانی است و حمایت مدیران ارشد را می طلبد و بدون حمایت مدیران ارشد، قابل اجرا نمی باشد.

 

نگاه کوتاه مدت:

شرکتها برنامه توسعه بلند مدت ندارد و سراسیمه به دنبال موفقیتهای سریع هستند.

 

عدم تامین کاربران مورد نیاز:

شرکتها نسبت به تامین و آماده سازی کاربران    CRM  اقدام نمی نمایند.

 

 ارتباطات تعریف نشده:

شرکتها به روشنی  تعریف نمی نمایند چه انتظاری از مشتریان دارند، مشتریانی که جز مهمی از برنامه های جدید  CRM دارند.

 

شکست در اجرای برنامه های CRM:

شرکتها اهداف خود را به اقدامات قابل اندازه گیری   تبدیل نکرده و این اقدامات را  در سرتاسر سازمان اجرا نمی نمایند.

 

 

منبع:

www.crmsearch.com

مترجم یا نویسنده
محمدرضا دانافرد
کارشناس نرم افزارهای سازمانی

ویدئو کلیپ نرم افزار CRM

ویدئو کلیپ نرم افزار خدمات مشتری

ویدئو کلیپ نرم افزار خدمات پس از فروش

اسپانسر

فروشگاه اینترنتی سوغات آقاجو