XRM چیست؟

رای دهی:  / 7
ضعیفعالی 

نویسنده: امیر سامنی

XRM  تنها یک مفهوم و راهکار است .

XRM  راهکاری برای ایجاد یک سیستم یکپارچه است  که بتواند تمامی فرایندهای کاری و تجاری سازمان را به هم متصل کند.

بزرگان XRM آنرا از دو منظر تعریف می کنند، در منظر اول XRM  را نسخه ای توسعه یافته از CRM (سیستم مدیریت ارتباط با مشتری) می دانند و آنرا مدیریت ارتباط توسعه یافته (extended relationship management) می نامند .از منظر دوم X  موجود در XRM را مانند الفبای موجود در ریاضیات (X) به عنوان یک مجهول در نظر گرفته که  هر جا  نیازی به مدیریت روابط دیده شود از آن استفاده می شود.

با توجه به هر دو دیدگاه  پایه های XRM  بر روی CRM  استوار است.

 XRM  می تواند علاوه بر مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) ، هر نوع ارتباطی از جمله  ارتباط با کارکنان ،زیر سیستمهای موجود در سازمان ،شرکاء و... را مدیریت کند.

مرجع:

http://xrm.persianblog.ir/

مترجم یا نویسنده

ویدئو کلیپ آشنای با CRM

اسپانسر

فروشگاه اینترنتی سوغات آقاجو