تفاوت سرنخ با فرصت فروش چیست؟در جستجوی نمو !

رای دهی:  / 1
ضعیفعالی 

در بسیاری از موارد با این سوال مواجه شده ایم که" تفاوت سرنخ[i] فروش  با فرصت[ii] فروش چیست؟"  اگر  شما نیز با این پرسش مواجه شده اید، در این مطلب تلاش خواهد شد به شکلی آسان و ساده  پاسخ آنرا شرح دهیم.خودتان را ماهیگری تصور کنید که برای گرفتن یک ماهی در حال جستجو در دریایی بزرگ هستید.

واژگان

شما با یک میله ماهیگیری در راه دریا برای ماهیگیری می باشید. هدف شما یافتن ماهی نمو می باشد،نمو استعاره از مشتری خوشحال[iii] شما  می باشد.  برای یافتن نمو، شما مجبور به اجرای گامهای یک فرایند مشخص هستید که این فرایند با مراحل فروش[iv]  قابل مقایسه می باشد. برخی از واژگان که می تواند به درک  بهتر شما از تفاوت سرنخ با فرصت فروش کمک نماید به ترتیب زیر می باشد.

ماهیگیر = شما

میله ماهی گیری = محصول یا خدمت شما

دریا = منطقه[v] فروش شما

نمو = مشتری خوشحال شما

 

چه چیزی در دریا قابل یافتن است؟

هر ماهی در دریا نشان دهنده یک اطلاعات تماس دارای پتانسیل[vi]  می باشد. علاوه بر این، اگر یک ماهی با ماهی های دیگر شنا می کند، می توان تصور کرد که این  دسته ماهی  نشان دهنده یک حساب [vii]  باشد.

از آنجا که همیشه در دریا ماهی های بسیاری  وجود دارد شما می توانید بگویید که در دریای شما، تعداد زیادی ماهی(اطلاعات تماس) در قالب تعداد زیادی دسته ماهی (حساب) در حال  شنا می باشند. با این حال، تنها تعداد کمی از آنها می توانند نمو و یا فرصت فروش  شما باشند!

تماس = فیش

حساب = دسته ماهی

 

 

 حال نوبت یافتن نمو می باشد!

هر ماهی یا دسته ماهی در دریا مانند یک سرنخ  برای شما می باشد. ماهی نمو،  اولین یا دومین ماهی که شما شکار خواهید کرد، نخواهد بود. در ابتدا  شما اطلاعات بسیار کمی از ماهی نمو مورد نظر خود دارید. شما ماهی های شکار شده خود را با توجه به معیارهای ظاهری که یک ماهی نمو دارد،  برررسی می نماید.  به عبارت دیگر شما  واجد شرایط بودن ماهی های[viii] خود را بررسی خواهید کرد.

سرنخ = هر ماهی در دریا

فرصت = نمو

 

بعد از انجام بررسی ها ی لازم،  شما یا ماهی را به دریا بازخواهید گرداند (فرصت از دست  رفته)و یا نمو  را یافته و  آنرا در  آکواریم نگهداری خواهید  کرد(فرصت بدست آمده).

فرصت  بدست آمده[ix] = شما نمو را یافته اید

فرصت از دست رفته[x]= شما نمو را نیافته اید.

 

بنابر آنچه گفته شد، تفاوت سرنخ با فرصت فروش چیست؟

سرنخ –  تماس یا حسابی می باشد که ما اطلاعات بسیار کمی از آن داریم.سرنخ می تواند فردی باشد  که در یک کنفرانس ملاقات کرده اید. شما نیاز دارید اطلاعات بیشتری در ارتباط با این سرنخ بدست آورید تا بتوانید واجد شرایط بودن آنرا جهت  تبدیل شدن به یک فرصت فروش از طریق مراحل  فروش[xi] خود ارزیابی نمایید. یک قانون قدیمی فروش می گوید: "اگر تاکنون با اطلاعات تماسی که دارید تماس برقرار نکرده اید، آن یک سرنخ می باشد".

فرصت – تماس یا حسابی  که واجد شرایط می باشد. این فرد وارد چرخه خرید  از شما شده و متعهد به همکاری با شما می باشد. شما در حال حاضر با وی تماس گرفته، جلسه گذاشته و نیازهای وی را می دانید. یک قانون قدیمی فروش می گوید:" فرصت فروش معامله ای می باشد  که  شما امکان خاتمه آنرا دارید".

 

مترجم یا نویسنده
محمدرضا دانافرد
کارشناس نرم افزارهای سازمانی

ویدئو کلیپ آشنای با CRM

اسپانسر

فروشگاه اینترنتی سوغات آقاجو