سوالات متداول بازرگانی بین الملل

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

منبع: دوره جامع بازرگانی بین الملل استاد مسعودی

 ------------------------------------------------------------------------------------------

برای مشاهده پاسخ سوالات در برنامه اندرویدی دستیار بازرگانی بین الملل اینجا را کلیک نمایید.

------------------------------------------------------------------------------------------

general average دربیمهباربریبهچهمعنااست؟
مفاد بیمه نامه باربری بین المللی چیست؟
كدینگدرگمرکبهچهمعناست؟
ماده 7 قانون گمرك چيست؟
بيجك در گمرك به چه معناست؟
بهترين گمرك براي واردكنندگان از نظر اقتصادي كدام است؟
تونل زدن در گمرك به چه مفهومي است؟ 
single use commercial card چیست؟
ارزشاستنباطیدرگمرکچیست؟
منطقه آزاد تجاري – صنعتيچيست ؟  
بازارچه هاي مرزي چيست؟  
ورود موقت چيست ؟ 
Hard Currency  و Soft Money چيست؟
Back Date BL چيست؟
 پس از صدور Lc  و در صورت عدم حمل كالا به سمت مقصد، امكان استرداد كدام هزينه وجود دارد؟
درج كرايه حمل در بارنامه به چه صورت است؟
آيا امكان دارد  C44  از LC  حذف شود؟
در چه شرايطي بارنامه Stale  ميشود؟
آيا فروشندگان در اعتبار اسنادي وجه اسناد را بايد قبل از سررسيد LC  دريافت كنند؟
كد سوئيفت 46A  در متن LC چيست؟
از منظر قوانين بانك مركزي،از زمان دريافت اسناد حمل ، وارد كننده چند روز فرصت دارد تا نسبت به ترخيص كالا اقدام و پروانه سبز را جهت دريافت وجه اضافي يا تضمين به بانك گشايش كننده ارائه نمايد؟
Under reserve در lc یعنیچه؟
مراحل اخذ ضمانت نامه ارزی چیست؟ 
 راهکار کاهش بهره تاخیر تادیه دین چیست؟
 90%-10% در بند پرداخت پیش فاکتوری که روش پرداخت آن LC  است،به چه معنی است؟
DIRECTPBG چیست؟ 
 سپا چیست؟
500 تن گندم به روش Lc  خریداری شده اما 510 تن تحویل داده شده است، چه مغایرتی بوقوع پیوسته است؟
اعتبارات اسنادی که بانک گشایش کننده و معامله کننده یک بانک است، چه نامیده می شود؟
TBL   چيست؟
درCPT  يا CFR   كه هزينه حمل با فروشنده است، به چه دليل در مبدا، ريسك از فروشنده به خريدار منتقل مي شود؟
Till Truck  چيست؟
دوبه كاري چيست؟
Shipping Order  چيست؟
Cross Stuff  چيست؟
حداقل ضريب پرداختي بابت واردات كالا به گمرك چقدر است؟
Coli  در بارنامه به چه معناست؟
STC  در بارنامه چيست؟
فرمول محاسبه كرايه حمل هوايي 
اسناد حمل را به ترتيب اهميت نام ببريد؟ 
Strip  چیست و تفاوت ان در کانیتنری که بار یک مشتری در آن وجود دارد با اینکه بار مشتریان مختلف در کانتینر وجود داشته باشد، چیست؟ 
در کدام نوع بارنامه کرایه حمل درج میشود؟
راهکار شناسایی Dirty Bl  چیست؟
در صورتيكه محصولي كه براي خريدار صادر مي شود، در چند كشور ساخته شده باشد، كشور سازنده در پروفرما چگونه درج ميشود؟
مفاد مندرج در يك قرارداد خريد/ فروش خارجي چيست؟
آرمیتاژ چیست؟
ترم تحویل فروش ماهی تولید شده روی کشتی در حال حرکت در آبهای آزاد چیست؟
چه رويه هايي در اينكوترمز 2010 حذف و با FCA  جايگزين شده اند؟
تاريخ صدور بيمه نامه باربريدر تجارت خارجيچه زمانيميباشد؟ 
مقصد در بيمه نامه هاي باربري كجا بايد قيد شود؟ 
تاريخ اعتبار بيمه نامه چه مدت بوده و از چه زماني شروع ميشود؟ 
تاريخ صدور گواهيبازرسيدر تجارت بين الملل چه زمانياست؟ 
هزينه بازرسيبر عهده خريدار استيا فروشنده؟ 
معمولا محل بازرسيكالا كجا ميباشد؟
در چه صورت مي توان هزينه بازرسي را برعهده فروشنده گذاشت؟

اسپانسر

فروشگاه اینترنتی سوغات آقاجو