بازاريابي و مديريت ارتباط با مشتري

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

بازاريابي و مديريت ارتباط با مشتري

كلمات كليدي:  CRM، بازاريابي

 

 

 

استراتژيهاي بازاريابي سنتي حول مفهوم 4P  (قيمت،محصول، توزيع و ترفيع)بر افزايش سهم بازار متمركز بودند. در اين زمينه حجم فروش معيار عملكرد استراتژيها و تاكتيكهاي بازاريابي بود.پس از دوران انقلاب كيفيت، شركتها با  افزايش رقابت و كاهش وفاداري مشتريان  به پيدايش مفاهيم جديدي منجر شد كه بر رشد ارتباط با مشتري متمركز شد.در اين رويكرد  ديگر فن آوري پيشرفته با قيمت ارزانتر مزيت رقابتي سازمانها تلقي نمي گرديد و در اين شرايط تنها مشتري مزيت رقابتي مي باشد و از آنجا كه مشتريان مختلف ، محصولات مختلف را مي طلبند ديگر بازاريابي انبوه پاسخگو نبوده و نيز به "بازاريابي تك به تك" مي باشد.در اين بازاريابي، اطلاعات مشتري(خريدهاي قبلي،نيازها و تك تك خواسته هاي انها)  براي تعريف كالا و خدمات قابل ارائه به مشتري داراي اهميت مي باشد. بنابراين  زمانيكه  شركتها كسب و كار خود را از ساختار هاي محصول گرا به سمت مشتري گرايي تغيير جهت مي دهند، يك تغيير اساسي در روشي كه سازمانها سازماندهي مي شوند به وجود خواهد آمد.يك محرك اصلي براي چنين تغييري، ظهور مديريت ارتباط با مشتري است كه از طريق تكنولوژي اطلاعات پي ريزي مي گردد.(Ryals & kinx2002)

 

مترجم یا نویسنده
محمدرضا دانافرد
کارشناس نرم افزارهای سازمانی

اسپانسر

فروشگاه اینترنتی سوغات آقاجو