ارائه کننده گان نرم افزار خدمات پس از فروش

رای دهی:  / 5
ضعیفعالی 

 

ردیف

نوع

عنوان

آدرس

1

خدمات پس  از فروش

امگا

 

2

خدمات پس از فروش

سروشان

 

3

خدمات پس از فروش

سامان پیشرو

www.behpishro.com

4

خدمات پس از فروش

بی همتا

www.bihamta.biz

5

خدمات پس از فروش

تدبیر

www.sppcco.com

 

 

لطفا جهت تکمیل لیست فوق و درصورت اطلاع از سایر ارائه کنندگان نرم افزا که در این لیست  وجود  ندارد، اطلاعات آنها را برای ما ارسال نمایید.

 

ویدئو کلیپ نرم افزار CRM

ویدئو کلیپ نرم افزار خدمات مشتری

ویدئو کلیپ نرم افزار خدمات پس از فروش