فرآیند مدیریت سرنخ‌های فروش در مایکروسافت CRM

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

 

 

نمودار بالا, گردش کار فرآیند مدیریت سرنخ‌های فروش یا Leads در مایکروسافت CRM را به طور خلاصه نشان می‌دهد.

سر نخ ها بایستی بخوبی مدیریت شوند تا به فرصت تبدیل شوند. فرآیند فروش نیز از سرنخ آغاز می شود.

آغاز فعالیت ها ابتدا جهت جذب مشتری و گرداوری اطلاعات مشتریان می باشد.

این اطلاعات باید در سیستم بعنوان سرنخ ثبت گردد.حال بایستی فعالیت های مربوط به سرنخ انجام شود.

فعالیت های سرنخ از اینجا آغاز می شود که بایستی بررسی شود ایا فعالیت ها که در جهت جذب مشتری و تبدیل آن به سرنخ, بخوبی انجام شده و تاکنون موفقیت امیز بوده است؟

اگر چنین است بایستی سرنخ به یک حساب یا شخص جدید تبدیل شود.

در این حالت می توان گفت که به یک فرصت تبدیل شده و این فرایند به پایان می رسد.

 

اگر فعالیت های سرنخ موفقیت آمیز نبوده, رد صلاحیت شده و بسته می شود.

 

:منبع

http://cloudafzar.com/

مترجم یا نویسنده

ویدئو کلیپ نرم افزار CRM

ویدئو کلیپ نرم افزار خدمات مشتری

ویدئو کلیپ نرم افزار خدمات پس از فروش