فرآیند بازاریابی و فروش پیشنهادی در مایکروسافت

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

 

نمودارهای زیر گردش‌کار پیشنهادی مایکروسافت را برای فرآیند بازاریابی و فروش در Microsoft CRM نشان می‌دهد:


 

 

 

منبع:

http://cloudafzar.com

 

مترجم یا نویسنده

ویدئو کلیپ نرم افزار CRM

ویدئو کلیپ نرم افزار خدمات مشتری

ویدئو کلیپ نرم افزار خدمات پس از فروش