فرآیند مدیریت فرصت فروش در مایکروسافت

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

 

مدیریت فرصت‌های فروش، امکان محوری ماژول فروش در Microsoft Dynamics CRM می‌باشد. فرآیند فروش با ایجاد یک فرصت فروش (Sales Opportunity) آغاز می‌شود و با ارائه پیش‌فاکتور ادامه می‌یابد و در نهایت با ارائه فاکتور یا صورتحساب پایان مییابد.

 

تصوری زیر فرآیند فروش در Microsoft CRM را به صورت خلاصه نشان می‌دهد.


تماس مشتری موجود ایجاد یک فرصت نموده و بایستی اطلاعات تکمیلی فرصت افزوده شود.

ایا این فرصت موفقیت آمیز بوده؟اگر تاکنون با فعالیت های انجام شده موفقیت آمیز نبوده بنابر این این مرحله بپایان میرسد, در غیر اینصورت میتوان پیش فاکتور اولیه را تهیه نموده و سپس انرا فعال کرد.

حال بایستی فاکتور را به مشتری ارسال کرد. مشتری پس از مشاهده و بررسی و تبادل نظر با شما ممکن است انرا قبول نکند و این مرحله به پایان برسد .

گاهی ممکن است درخواست تجدید نظر داشته باشد که با توافق دو طرف میتوانید از این مرحله نیز با موفقیت عبور کنید.

بهر حال پس از موافقت از سمت مشتری حالا سفارش از روی پیش فاکتور صادر میشود و تحویل مشتری داده میشود.

در این مرحله مشتری موجود که یک فرصت بوده, حال به مشتری واقعی تبدیل شده و شما میتوانید فاکتور را صادر کنید و ای فرایند را بپایان برسانید.

 

نمودار ارائه شده به سادگی , فرایند فروش را که با ایجاد یک فرصت شروع شده و با ارائه پیش فاکتور می تواند در نهایت به صدور صورتحساب منتهی شود را بیان میکند.

منبع:

http://cloudafzar.com/sales-process/

مترجم یا نویسنده

ویدئو کلیپ نرم افزار CRM

ویدئو کلیپ نرم افزار خدمات مشتری

ویدئو کلیپ نرم افزار خدمات پس از فروش