متدولوژی پیاده سازی Microsoft Dynamics CRM

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

نمودار زیر گام‌ها، فعالیت و نقش‌های مرتبط در پیاده سازی Microsoft Dynamics CRM را نشان می‌دهد:

برای دیدن بزرگتر نمودار بر روی آن کلیک کنید.

 

ویدئو کلیپ نرم افزار CRM

ویدئو کلیپ نرم افزار خدمات مشتری

ویدئو کلیپ نرم افزار خدمات پس از فروش