نحوه مدیریت سرنخ های (لیدهای) فروش در مایکروسافت CRM

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

یکی از مهمترین فعالیت های کارکنان بازاریابی (بازاریاب‌ها) جستجو به دنیال سرنخ های فروش است. یک سرنخ فروش (Lead) شرکت یا شخصی است که می‌تواند مشتری ما باشد- دقت کنید که سرنخ مشتری بالقوه است، ممکن است که اصلاً ما را نشناسد. این یکی از تفاوت های سرنخ با فرصت است.

یکی از نقاط قوت Microsoft Dynamics CRM گردش‌کار مدیریت سرنخ ها یا همان مشتریان بالقوه است.

این گردش کار سه مرحله دارد:

  • خلق و ایجاد سرنخ
  • تبدیل سرنخ 
  • بستن فرصت (تعیین تکلیف فرصت)

شکل زیر این گردش کار را نشان میدهد:

 

منبع:

http://dynamicscrm.persianblog.ir/post/32

نویسنده : حسین حقیقت ثابت

ویدئو کلیپ نرم افزار CRM

ویدئو کلیپ نرم افزار خدمات مشتری

ویدئو کلیپ نرم افزار خدمات پس از فروش