مقایسه vtiger CRM با Microsoft Dynamics CRM

رای دهی:  / 1
ضعیفعالی 

ویژگی ها

 

vtiger CRM

 

Microsoft Dynamics CRM

 

ویرایش

 

استاندارد

 

استاندارد

 

تبلیغات

 

 

 

Accounts

 

 

 

Contacts

 

 

 

مشتریان بالقوه

 

 

 

Potentials

 

 

 

تفویم

 

 

 

قیمت های پیشنهادی

 

 

 

دستور فروش

 

 

 

دستور خرید

 

 

X

 

فاکتور

 

 

 

تیکت های مشکلات

 

 

 

پرسش و پاسخ

 

 

 

محصولات

 

 

 

کتاب های قیمت

 

 

 

اسناد

 

 

 

خدمات

 

 

 

Service Contracts

 

 

 

پروژه

 

 

 

Project Task

 

 

 

Project Milestone

 

 

X

 

فروشندکان

 

 

X

 

Assets

 

 

X

 

PBX Manager

 

 

X

 

Comments/Notes

 

 

 

SMS Notifier

 

 

X

 

گزارش ها

 

 

 

داشبوردها

 

 

 

Competitors

 

X

 

 

 

Announcements

 

 

 

 

 

Custom Filters

 

 

 

 

 

Customize Record Numbering

 

 

 

 

 

مدیریت کاربر

 

 

 

 

 

مدیریت نقش

 

 

 

 

 

گروه ها

 

 

 

 

 

قالب های ایمیل

 

 

 

 

 

Tax Calculations

 

 

 

 

 

Outlook Plugin

 

 

 

 

Duplication Handling

 

 

 

 

 

Import/Export

 

 

 

 

 

Bulk Delete

 

 

 

 

 

Bulk Edit

 

 

 

 

Audit Log

 

 

 

 

 

SharePoint Integration

 

X

 

 

 

پرتال مشتری

 

 

 

X

 

پلاگین Firefox

 

 

X

 

سفارشی سازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویدئو کلیپ نرم افزار CRM

ویدئو کلیپ نرم افزار خدمات مشتری

ویدئو کلیپ نرم افزار خدمات پس از فروش