مقایسه Vtiger با SugerCRM

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 
 

ویژگی ها

 

vtiger

 

SugarCRM

 
ویرایش
 
استاندارد
 
حرفه ای Enterprise  
Accounts
 
 
 
Contacts
 
 
 
مشتریان بالقوه
       
تبلیغات
         
Cases
         
یافتن Bug
  X        
پروژه ها
         
وظایف پروژه          
ایمیل ها
         
تقویم
         
یادداشت ها
           
مدارک
           
Potentials
           
قیمت پیشنهادی
           
دستورات فروش
      X X  
فاکتور
      X X  
دستورات خرید
      X X  
پرسش و پاسخ
           
محصولات
           
کتاب های قیمت
      X X  
نقاط عطف پروژه
      X X  
خدمات
      X X  
قراردادهای خدماتی
           
فروشندگان
      X X  
سرمایه
      X X  
توضیحات
      X X  
SMS Notifier
      X X  
PBX Manager
      X X  
گزارش ها
           
داشبوردها
           
Import
           
Export
           
ایجاد قالب ایمیل
           
ایجاد تماس از VCARD
           
مدیریت کاربر
           
گروه ها
           
مدیریت نقش
           
مدیریت رمز ورود   X        
List View Items Per Page
  X        
تغییر لوگو
           
Mail Merge
           
Max Upload Size
  X        
Local Backup
           
FTP Backup
      X X  
Repair
  X        
تنظیمات محلی
           
Currencies
           
Search/Global Search
           
زبان ها
           
Layout Editor
           
Rename Tabs
  X        
Module Builder
  X        
Module Loader
           
Configure Grouped Modules
  X        
Picklist Editor
           
Customize Record Numbering
      X X  
گردش کار
           
Mail Converter
      X    
Default Module View
           
Home Page Widgets
      X    
RSS
           
Field Level Security
           
Mobile
           
پرتال مشتری
      X    
مدیریت ماژول
           
   
 
       

 

ویدئو کلیپ نرم افزار CRM

ویدئو کلیپ نرم افزار خدمات مشتری

ویدئو کلیپ نرم افزار خدمات پس از فروش