وب سایتهای مرتبط

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

 

ردیف

عنوان

آدرس

داخلی

1

نشریه خدمات پس از فروش

http://www.assimag.com

2

انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو

http://www.asscc.ir

3

پایگاه تخصصی اتاق مدیریت ارتباط با مشتری 

http://www.crmroom.com

4

کنفرانس ملی راهکارهای توسعه خدمات پس از فروش و گارانتی در ...

http://sgiranconf.ir

5

سایت سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده

www.cppi.ir

6

انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان

http://www.hami-ngo.ir

خارجی

1

-

http://www.crmlandmark.com

2

-

http://www.crmsearch.com

3

-

https://www.forrester.com

4

-

http://www.crmroom.com

5

-

searchcrm.techtarget.com

6

-

http://www.insidecrm.com

7

-

http://www.gartner.com

8

-

http://www.forbes.com