آخرین اصلاحيه آئين‌نامه‌ اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

 07 تیر 1393 - کد 1364

 

مرجع:http://www.asscc.ir/