واحد ارتباط با مشتریان اسنوا

رای دهی:  / 37
ضعیفعالی 

 

 

واحد ارتباط با مشتریان انتخاب

 

یکی از اهداف راه اندازی واحد ارتباط با مشتريان، حركت به سمت انجام خدمات پس از فروش برتر در سطح کشور و منطقه خاور میانه بوده و در حال حاضر تجهیز شرکت به واحد ارتباط با مشتریان، امکان دریافت درخواستها، نظرات و پیشنهادات، شکایات و … را فراهم آورده است.
صرف منابع کلان مالی از محل درآمدهای گروه انتخاب باعث شد که این واحد به تکنولوژی روز دنيا مجهز بوده و با خرید و راه اندازی خطوط PRI و اجاره نمودن کانالهای ارتباطی E1 از شرکت مخابرات ایران، امکان پاسخگویی به تعداد زیادی از مشتریان در یک لحظه را بدست آورد. با استفاده از نرم افزارهای کنترلی تولید شده توسط شرکت معظم پاناسونيك تعداد تماسهای ورودی و خروجی کنترل و پایش شده و نیاز به افزایش یا کاهش نیروی انسانی و تجهیزات از این طریق مورد بررسی قرار می گیرد.
انجام بیش از پنج هزار نفر ساعت انواع آموزشهای تئوری، فنی و عملی برای همكاران تازه جذب شده، از دیگر عواملی است که باعث شده مشتریان در اولین لحظات برقراری تماس با این مرکز به خوبی راهنمایی شده و ارائه پاسخ صحیح به تماس گیرندگان در مدت زمان بسیار کوتاهی صورت پذیرد.