روندهاي مديريت اطلاعات در خدمات پس از فروش

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

 

 به منظور دستيابي به عملکرد بهتر زنجيره تامين، استفاده از اطلاعات جهت برنامه ريزي و اجراي مديريت زنجيره تامين امري اجتناب ناپذير است.جاکوب  (2007) و بنتون و شين (1998) در نوشته هاي خود به توسعه صنعت IT  از MRP  به MRP II و سپس سيستمهاي ERP  و نيز چگونگي همزماني اين تغييرات با پيشرفت مديريت زنجيره تامين(SCM) پرداختند

 

ادامه

مترجم یا نویسنده
محمدرضا دانافرد
کارشناس نرم افزارهای سازمانی

اسپانسر

فروشگاه اینترنتی سوغات آقاجو