اهميت اطلاعات مشتريان در مديريت خدمات پس از فروش

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

 

 

                   

خدمات پس از فروش شامل پشتيباني مشترياني مي شود که کالا يا خدمت را خريداري کرده اند و اين پشتيباني در قالب ضمانت(گارانتي) يا توافقنامه سرويس بين مشتري و ارائه کنند سرويس مدون مي گردد.تغييرات سريع در محيط کسب و کار، افزايش استفاده از تکنولوژي، رقابت زياد در بازار، پتانسيل سود بالا در خدمات پس از فروش ، نگاه شرکتها را به خدمات پس از فروش تغيير داده است.ديگر به خدمات پس از فروش  به عنوان مرکز هزينه نگاه نمي شود بلکه  به عنوان يک منبع درآمد براي بسياري از کسب و کارها مطرح مي باشد.(McCluskey et al.,2002).اين دگرگوني همزمان مي باشد با توسعه قرارداد هاي سرويس يا توافقنامه هاي سطح سرويس(service level agreements) در کسب وکار خدمات پس از فروش که طي آنها شرکتها در قابل قراداد هاي سرويس، مجموعه متنوعي از خدمات تضمين  شده را به مشتريان داراي پراکندگي جغرافيايي خود پيشنهاد مي نمايند.

با  استفاده از اطلاعات دقيق مشتريان مي  توان طبق قرارداد منعقده با هر مشتري به ارائه  سرويس سريع و به موقع به آنها اقدام کرد که اين هم براي مشتري وهم براي ارائه کننده سرويس سودآور است.راهبرد پيشنهادي علاوه بر افزايش سودآوري شرکتها، اين امکان را بوجود مي آورد تا آنها بتوانند بين منابع محدود در دسترس خود  جهت ارائه خدمات پس از فروش و درخواستهاي سرويس هاي متنوع مشتريان ناهمگون خود، تعادل بوجود آورند.

 

مترجم یا نویسنده
محمدرضا دانافرد
کارشناس نرم افزارهای سازمانی

اسپانسر

فروشگاه اینترنتی سوغات آقاجو