رضایت مشتریان از کیفیت خدمات پس از فروش سازمانها و شرکتها

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 
رضایت مشتریان از کیفیت خدمات پس از فروش سازمانها و شرکتها
چکیده:

در عصر حاضر، موفقیت تمام سازمانها و شرکتها، اعم از تولیدی یا خدماتی، انتفاعی یا غیر انتفاعی، دولتی یا غیر دولتی تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که یکی از مهمترین آنها رضایتمندی مشتریان به منظور نیل به تعالی در کسب و کار است. چرا که رضایتمندی مشتری مزایای زیادی همچون جلب اعتماد عمومی ترغیب، تشویق، تکرار معامله و وفاداری، بهبود افزایش فروش شرکت، کاهش هزینه جلب مشتری جدید، ایجاد مزیت های رقابتی، دور کردن مشتریان از رقبا و نهایتاً رشد و توسعه پایدار را برای سازمان به همراه دارد. اعتقاد بر این است که رضایتمندی مشتریان، عکس العمل های آتی آنان را در قبال سازمان تحت تأثیر قرار خواهد داد. رضایت مشتری زمانی به دست می آید که عملکرد شرکت بتواند انتظارات خریدار را برآورده سازد. اگر عملکرد کمتر از انتظارات باشد، مشتری ناراضی خواهد شد و اگر عملکرد برابر با انتظارات باشد وی راضی خواهد بود. اگر عملکرد از انتظارات بیشتر شود او بسیار خشنود و شاداب خواهد شد. همچنین سازمانها و موسسات بیش از پیش به این نکته واقفند که ارائه خدمات پس از فروش در وفاداری و تکرار خرید مشتریان مؤثر میباشد، لذا خدمات ارائه شده میبایست در جهت تأمین رضایت آنان باشد. با توجه به اینکه هدف مقاله حاضرتحقیق درباره ی رضایت مشتریان از کیفیت خدمات پس از فروش سازمانها و شرکتهاست، بنابراین تلاش شده تا تمامی مفاهیم موجود در موضوع مورد بررسی را تعریف و عواملی که می توانند منجر به بهبود کیفیت خدمات و محصولات پس از فروش سازمانها و شرکتها شوند و رضایت مشتریان را به ارمغان آورند از تمامی جهات مورد بررسی قرار دهیم.

کلید واژه: رضایت مشتری، خدمات، محصولات، کیفیت خدمات، خدمات پس از فروش
نویسنده(گان): آرمین گلی
منبع: مقالات فارسی و انگلیسی و کتب
موضوع: بازاریابی
دسته: مقالات متفرقه
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 22
قیمت (تومان):

2000

مسیر دسترسی:

http://www.modir.ir/Articles/4232.aspx

اسپانسر

فروشگاه اینترنتی سوغات آقاجو