مفهوم زنجيره تامين خدمات و ارتباط آن با SCM

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

 


كلمات كليدي:زنجيره تامين خدمات پس از فروش،زنجيره تامين توليد

 

دامنه تحقيقات پيرامون زنجيره تامين را مي توان به پيوستاري تشبيه كرد كه در يك سوي آن زنجيره تامين توليد و در سوي ديگر آن زنجيره تامين خدمات قرار دارد.

§         زنجيره تامين توليد[8]

پيوند نزديك و هماهنگي فعاليتهاي خريد ، ساخت و انتقال محصولات ، مديريت زنجيره تامين ]توليد[ ناميده مي شود[1]SCM   از طرق يكپارچگي فرايندهاي كسب و كار به تسريع جريان اطلاعات ، كالاها(محصول ، قطعه) و پول منجر شده و  به كاهش هزينه هاي موجودي و  نيز كاهش زمان عمليات و حذف دوباره كاري كمك مي نمايد.

زنجيره تامين  شبكه ايي از سازمانها و فرايند هاي كسب وكا رمي باشد  كه  به تامين مواد اوليه ، تبديل آنها به كالاي نيمه ساخته و محصول  و در پايان توزيع محصولات نهايي در سطح  مشتريان  مي پردازد. كالاها بصورت مواد خام وارد زنجيره شده و پس از طي فرايند توليد و لجستيك در اختيار تامين كننده قرار مي گيرد.

 

ادامه

 [1]Supply Chain Management

 

مترجم یا نویسنده
محمدرضا دانافرد
کارشناس نرم افزارهای سازمانی

اسپانسر

فروشگاه اینترنتی سوغات آقاجو