مبناي تاريخي و تئوريك گارانتي

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

 

 

براساس لوح هاي يافته شده مربوط به دوره بابلي ها و آشوريها،مورسي و بليسچک (2005)  قديمي ترين نشانه هاي يافت شده از وجود گارنتي  را متعلق به21 قرن قبل از ميلاد  مسيح مي دانند. طبق مطالعات تاريخي مي توان نشانه هايي از وجود گارانتي محصول را در قوانين تجاري دوره هاي  تاريخي گوناگون از جمله رمي ها، بربرها، يهودي ها، هندوها، اسلام و مصربان باستان مشاهده کرد.بعد از دوره انقلاب صنعتي در بسياري قوانين تلاش شده است تا روابط مشتري و ارائه کننده سرويس درخصوص گارانتي محصولات تعريف شود.برخي از اين  قوانين عبارتند از:

·         such as the Uniform Sales Act (1914)

·         Uniform Commercial Code (1952)

·         Magnuson-Moss Warranty-Federal Trade Commission Improvement Act (1975)

در اين قوانين حقوق و وظايف مشتري و ارائه کننده سرويس، در صورت وجود گارانتي محصول تشريح شده است.بطور مشابه درادبيات آکادميک تلاش شده است تا مفهوم و نقش گارانتي بيان شود.با بررسي تعاريف ارائه شده چنين مي توان نتيجه گرفت کرد که مفهوم گارانتي به منظور حفظ منافع ارائه کنندگان سرويس توسعه يافته است.

تئوري نشانه(Signal theory ) بيان مي کند که گارانتي محصول نشانه دقيقي از قابليت اطمينان محصول مي باشد.(اسپنس 1977).

تئوري سرمايه گذاري پيشنهاد مي کند که  به گارانتي محصول به عنوان سياست بيمه و نيز قرارداد تعمير نگريسته مي شود.براساس اين تئوري، مشتريان به گارانتي به عنوان بيمه ايي مي نگرند که ريسک عدم کارکرد صحيح محصول را در صورت خرابي آن کاهش مي دهد.(پريست 1981)

اين نگاه که گارانتي يک بيمه و يک قرارداد تعمير است،  پي آمدهاي مديريتي براي ارائه کنندگان سرويس در پي خواهد داشت.

نخست اينکه،مشتريان علاقمند خواهند بود کالايشان بصورت مداوم قابل استفاده باشد.در نتيجه دو نوع سياست گارانتي در عمل بوجود آمد:

سياست جايگزيني(Replacement)،که در آن سرويس دهنده با مشتري توافق مي کند که بخش يا قطعات خراب شده محصول را معمولا بصورت رايگان، تعمير يا جايگزين نمايد.

سياست  بتناسب(prorata) يا کم کردن(rebate)، که  درآن  ارائه کننده سرويس موافقت مي نمايد  اگر  محصول قبل از زمان مشخصي بعد از خريد، خراب شود ، مبلغ مشخصي را به مشتري بازگرداند.

دوم اينکه،مبلغي که مشتري حاضر است براي گارانتي پرداخت نمايد،بستگي دارد به ارزش اقتصادي که در دسترس  بودن محصول بصورت پيوسته و  طولاني براي وي بهمراه دارد.درنتيجه ارائه کنندگان سرويس،  انواع گارانتي هاي مختلف را براي يک محصول پيشنهاد مي نمايند ، به نحوي که قرارداد گارانتي بر حسب ميزان مسئوليت تامين کننده در صورت خرابي محصول متفاوت مي باشد."گارانتي استاندارد مبناجز جدايي ناپذيري از فروش محصول بوده و  به قيمت محصول افزوده ميشود. علاوه بر اين گارانتي،  ارائه  کنندگان سرويس  اقدام به پيشنهاد  گارانتي هاي اضافه ايي مي نمايند که معمولا "قرارداد سرويس" ناميده مي شود.در هنگام فروش کالا ، گارانتي هاي اضافي يا قراداد سرويس به عنوان يک گزينه به مشتري با هزينه اضافي پيشنهادمي شود. "قرارداد سرويس" در تمايز با "گارانتي مبنا" عموما از مفهوم TCO(of ownershiptotal cost) پيروي کرده و تلاش دارد  تا با دريافت مبلغ قرارداد بصورت سالانه، سطح مشخصي از دسترسي محصول را براي مشتري بوجود آورد.

 

 

مترجم یا نویسنده
محمدرضا دانافرد
کارشناس نرم افزارهای سازمانی

اسپانسر

فروشگاه اینترنتی سوغات آقاجو